gedachtenspinsels

Posts tagged “depressief

Het zwaard van Damocles

Onbezorgd door het leven huppelen. Geen zorgen voor morgen. Omdat de mens ┬áimmers het meest lijdt aan het lijden dat hij vreest, maar dat, zoals beloofd in de spreuk, toch nooit op komt dagen. En daar zit hem de kneep; dat moet je geloven. Positief denken heet zoiets….geloven dat het lijden nooit op komt dagen. Dat gaat aan mij voorbij. Dat heeft alleen een ander. Struisvogelpolitiek? Ik weet het niet. Steekt degene die zich maar zorgen maakt over al wat hem zou kunnen overkomen zijn kop niet in het zand voor het goede dat het leven kan brengen. Wat baat het, je zorgen te maken voor de dag van morgen, als datgene dat je ten deel zal vallen, hetzij goed, hetzij kwaad, onomkoombaar is. Want je lot ligt vast, dat geloof ik zeker. Denken dat je je lot kunt be├»nvloeden, berust op suggestie, omdat je lot slechts achteraf kan worden herkent. Vooraf worden dingen vermoed, kunnen zaken worden berekend of verwacht, maar zeker weet je het als het achter de rug is en zo wordt het lot bepaald.

Na ons de zondvloed, het klinkt me onverschillig in de oren. Toch kan het een houding zijn die bij sommigen een voorwaarde is om de zorgen die ze zich anders zouden maken, naar de achtergrond te dringen. Het zwaard van Damocles hangt ons allen boven het hoofd. Ziekte, verlies en dood zullen eens ons pad kruisen, of je wilt of niet. Zaak is: hoe ga ik met dat gegeven om? Ik lijd aan het lijden dat ik vrees en dat eens op zal komen dagen, dat is zeker, maar hoe vind ik troost en kracht om dit, als het mij ten deel valt, te dragen. Kan ik mij hiervoor prepareren? En hoe doe ik dat dan? In religie, spiritualiteit, van familie, vrienden? De energie die je positief doet denken en voelen, hoe kan ik die grijpen, vasthouden?

Geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik heb geleerd dat de “vogelen des hemels” zo leven. Daar kan ik dus nog wat van leren. Laat ik beginnen met af en toe eens een vrolijk deuntje te fluiten.